Klachten en geschillen

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de patiƫnt vind ik erg belangrijk. Mocht er toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan kunt u dit uiteraard met mij bespreken. Ik zal dan mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar de psychiater.

Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) afdeling zelfstandig gevestigd psychiaters. NVvP Postbus 20062, 3502 LB Utrecht. Na behandeling door de klachtencommissie kan als er geen overeenstemming is bereikt een beroep op de geschillencommissie worden gedaan. Dit loopt via de NVvP, die hiervoor De Geschillencommissie Den Haag inschakelt.