Kwaliteitswaarborg

Ik ben geregistreerd als psychiater en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Daarmee voldoe ik aan de eisen die aan mijn beroepsgroep worden gesteld, zoals deelname aan intervisiegroepen, visitatie eens in de 5 jaar, en deelname aan bij- een nascholing. Daarnaast houd ik me aan de eisen geformuleerd in de profielschets en de veldnormen voor de Zelfstandig Gevestigd Psychiater. Ik voldoe aan de verplichting om ROM testen aan te leveren bij de SVR. DIt gebeurt met toestemmig van en in overleg me  de patient. Zie daarvoor het SVR contract

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliƫnt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psychiater over u heeft vertrouwelijk is. Er mag dus geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

AVG verklaring

Een verklaring met daarin een toelichtig op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt hier vinden.